9/07/2013

Re:place seminar at KinoKino 14. Sept
14. September12.00-17.00at KinoKino


Programmet vil bestå av en diskusjon med de deltagende kunstnerne i utstillingen, moderert av Rob Young, skribent og med-redaktør for det engelske musikk magasinet «The Wire», samt presentasjoner av Michelle Teran, Andreas Bunte og Ruben Sverre Gjetsen.

Seminaret lørdag 14. september vil ta utgangspunkt i temaet for prosjektet og utstillingen This is the place (pick me up and turn me round): Undersøkelser av (forhold mellom) sted, tid og minne slik de kommer til uttrykk i bilder, lyd og tekst - eller kombinasjoner av disse. "Sted" som tema undersøkes gjennom kunstpraksiser som arbeider med faktiske steder, men også i forhold til hvordan kunstnerisk virke kan skape steder. Kunstnerne i prosjektet representerer begge disse posisjonene, og posisjonene kombineres også i undersøkelser av komplekse sammenhenger mellom bilde, representasjon og minner som levd erfaring på et bestemt sted. Re:place er et samarbeid mellom kunstnere tilknyttet Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Statens kunstakademi ved Kunsthøgskolen i Oslo og forskergruppen i komposisjon ved Griegakademiet, Insitutt for musikk, Universitetet i Bergen, og med ytterligere koblinger til KINOKINO Senter for kunst og film, Sandnes kunstforening, Atelier Nord, BEK og Fotogalleriet.
The seminar will dwell of notions of place in sound and image. Rob Young, writer and co-editor of the music journal «The Wire» will moderate a discusssion with the artists participating in the exhibition This must be the place  (pick me up and turn me round)Michelle Teran, Ruben Sverre Gjertsen, and Andreas Bunte, all research fellows at the art academies participating in the Re:place project, will present their work. 


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.